Jdi na obsah Jdi na menu
 


Překlad povídky Ottery St. Catchpole Park od brazilské autorky FerPotter. Originál najdete na http://www.fanfiction.net/s/3764855/1/Ottery_St_Catchpole_Park. Přeloženo se svolením autorky.

Jako betareader mi pomocnou ruku podala Leni_ka, za což jí tímto moc děkuji.

  

Shrnutí: Hermiona se po odchodu mladšího dítěte do Bradavic zamýšlí nad svým životem. Může dvacet let stará vzpomínka ovlivnit její rozhodnutí? (Napsáno po Relikviích smrti.)

Pairing: SS/HG.

Prohlášení: Není to moje! Tohle všechno patří J. K. Rowlingové.

Betaread: Annie Talbot – moc děkuji!

Poznámka autorky: Ačkoliv je to jednorázkovka a může být čtena samostatně, líp si ji užijete, když si před tím přečtete Deanův les.

*roztržité pohvizdování během čekání*

OK, teď si to užijte! :0)

* * * * *

Obrazek

  

Blížil se soumrak. Hermiona si uvědomovala, že by neměla sedět jen tak sama v parku na houpačce. Všechny děti, které si tu hrály, smály se a hlasitě pokřikovaly, už odešly se svými rodiči nebo staršími sourozenci domů. A ona postrádala ty svoje.

Letní prázdniny byly úžasné. Rose a Hugo měly zcela rozdílnou povahu, což znamenalo, že život s nimi byl plný křiku a někdy poněkud náročných zážitků, ale – přestože by jim to Hermiona nikdy nepřiznala – milovala i jen pouhý zvuk jejich hašteření. Byl důkazem, že jsou tady s ní. Že jsou doma.

Letos odešel do Bradavic i Hugo. Už teď jí chyběl. Těch pár dní, které strávila v domě pouze s Ronem, ukázalo, jak je tam bez syna prázdno. Děsila se toho okamžiku od chvíle, kdy před dvěma lety odjela Rose. Věděla, že je jen otázkou času, kdy bude nucena připustit, že její manželství není takové, jak očekávala.

Ne že by na jejím životě bylo něco špatného. Měla uznávanou práci na ministerstvu, dvě milé a chytré děti, které milovala nade všechno na světě, a měla galantního manžela, který ji miloval a byl dobrým otcem. Jen se s ním necítila příliš spřízněně. Ačkoliv mít s manželem něco společného se ve skutečnosti nepovažuje za rozhodující... Hlavní je vzájemná láska a respekt, ne?

Jenže – ještě tu byla další otázka, kterou prozatím nebyla schopná přijmout, ale která již nějakou dobu trápila její srdce. Miluje Rona natolik, aby to vyvážilo rozdíly mezi nimi?

Po tváři ji pohladil jemný závan větru. Hermiona zavřela oči, lehce se pohupovala a nechala ho, aby ji ovíval. Zvuk skřípajícího řetězu a tichý šelest listů byly uklidňující a odplavovaly z její mysli zmatené rušivé myšlenky, které ji v poslední době sužovaly.

„Příjemné odpoledne na procházku v parku.“

Překvapeně vyjekla, vyskočila a otočila se k majiteli hlubokého hlasu. Nemohla uvěřit tomu, co slyší, dokud to neuviděla na vlastní oči, a i tak to bylo prostě nemožné. Vysoký, bledý muž s velkým hákovitým nosem, zplihlé – už ne úplně černé – vlasy, výrazné a neskutečně tmavé oči – se spoustou vrásek okolo... Rozhodně musí mít halucinace.

„Jste starý,“ řekla víc sama sobě než muži, který stál vedle houpačky. To jednoduché zjištění způsobilo, že teorie o halucinaci byla ještě nepravděpodobnější. Zírala na něj ztuhlá šokem.

„Vždy jste měla dar říkat očividné.“

Nepochybně je to on! On! Severus Snape! Ale to není možné!

Hermiona si roztřesenou rukou přikryla údivem otevřená ústa a udělala malý krok směrem k tomu velmi hmotnému duchovi. Přesto zůstala stát poblíž houpačky a stále se druhou rukou držela řetězu. Vítr změnil směr a Hermiona v jeho závanu ucítila nejen vůni trávy zvlhlé večerní rosou, ale také náznak doteku čisté látky na horké pokožce, ačkoliv netušila, jak je to možné.

Pomalu sundala ruku z pusy a natáhla ji k němu. Očekávala, že hmátne do prázdna, a tak, když se dotkla silných, pevných svalů, pod kterými pravidelným rytmem bilo srdce, překvapeně zalapala po dechu.

„Jste to skutečně vy. Nevím, jak je to možné, ale jste to vy! Můj bože, je to dvacet let! Drželi jsme za vás smutek. Na bradavických pozemcích je náhrobek s vaším jménem. Viděla jsem, jak jste ze-“

Mozolnaté prsty jí přejely přes rty, aby ji umlčely. Hleděli na sebe, Hermiona pátrající po odpovědích a Snape hledající všechno to, co tvořilo tu Hermionu, kterou znal.

„Nepřišel jsem diskutovat o své smrti,“ pronesl jednoznačně.

Vnímala, jak ta slova vibrují v hrudi, které se dlaní dotýkala. Tišícím prstem jí dál pomalu klouzal po rtech a lehce je otíral. Zůstala zticha.

„Chlapec odešel do Bradavic.“

To sdělení ji překvapilo a zmátlo. Cože?

Snape si zřejmě povšiml jejího zmatku a dodal: „Váš malý Weasley. Je teď v Bradavicích.“

„Hugo,“ řekla Hermiona, když pochopila, o kom mluví. Ale... „Vy znáte Huga?“

Snape ignoroval její otázku a pokračoval: „Není tady v parku s vámi.“

„Prof-“ začala Hermiona, ale pak změnila názor. „Pane Snape, já-“

Tentokrát ji přerušil on. „Severusi,“ prohlásil. „Říkej mi Severusi.“

Záblesk v jeho očích způsobil, že to zopakovala po něm: „Severusi.“ Měl vůbec někdy dřív v očích takový výraz štěstí? Nepamatovala se na to, a ty oči byly něco, na co nikdy nezapomněla.

Když nic dalšího neřekla, jeho výraz se změnil. Teď vypadal soustředěně. „Možná by sis měla sednout,“ navrhl, uchopil ji za ruku, která mu stále spočívala na hrudi, a nasměroval ji k houpačce.

Němě ho poslechla a znovu se posadila. Hleděla na jejich spojené ruce a vnímala, jak jí přejíždí po dlani palcem. Hřálo to. Zhluboka se nadechla a podívala se mu do očí.

„Proč dvacet let?“ zeptala se.

Dál jí přejížděl prstem po ruce a v rudém světle zapadajícího slunce pozoroval její tvář. Nakonec odpověděl: „Dřív jsi mě nepotřebovala.“

A teď ano? vyvodila si Hermiona z jeho odpovědi. Potřebuji ho? Snapea? Lehce mu stiskla ruku. Bylo to příjemné. Ten pocit byl příjemný a správný. Ano, potřebovala ho.

Uchopila i jeho druhou ruku. Netušila, proč si je těmi slovy tak jistá, ale to, co zašeptala, byla čistá pravda: „Chyběl jsi mi.“ Jak mi mohl chybět, když jsem ho nikdy pořádně neznala?

Ale bylo to tak; chyběl jí.

Podívala se na něj a zjistila, že se usmívá. Nebyl to široký úsměv, nicméně byl to úsměv. Díky tomu si uvědomila, že ho zná ještě daleko míň, než si myslela. A také, že by toho o něm chtěla vědět mnohem víc. Taky se na něj usmála.

„Jak víš, že jsem tě dřív nepotřebovala?“ zeptala se. „Nemysli si, že zapomenu, co jsi provedl, Severusi. Že zapomenu na všechny ty otázky, které se mi rojí v hlavě,“ durdila se, ale úsměv jí stále pohrával na rtech. „Myslela jsem, že jsi mrtvý. Moje víra zakolísala, když jsi padl. Od oné noci jsem den co den prosila o tvoji ochranu... Modlila jsem se, abys dostal šanci žít.“

„Měla jsi přátele,“ odpověděl. „A Weasleye,“ dodal. Do tváře se mu vrátil jeho obvyklý vážný výraz.

„To mám stále,“ řekla směrem k trávě u svých nohou.

„Opravdu?“ zeptal se. Nepochybně se dožadoval jejího vyjádření.

Zvedla oči a pohlédla mu do tváře s nadějí, že to je rozhořčení a ne bolest, co cítí vyplouvat na povrch spolu se všemi svými pochybnostmi. „Co o mě víš?“ zeptala se podrážděně, přičemž se jí do hlasu vloudil pocit marnosti.

Pustila jeho ruce a vstala. Obešla houpačku a pevně se chytila řetězu. S pohledem upřeným na jeho tvář ho obvinila: „Co bys mohl vědět o životě za posledních dvacet let? O mém životě? Jsi duch!“

Opětoval její pohled s klidnou shovívavostí. Měla chuť ho praštit.

„Ty víš, že nejsem.“ Jeho oči ji propalovaly.

Hermiona pustila řetěz houpačky a odvrátila se. Rukou si unaveně přejela po tváři. Chtělo se jí plakat zoufalstvím, úlevou, smutkem, štěstím... Na zádech jí spočinula teplá dlaň.

„Tvoje modlitby byly vyslyšeny,“ řekl. „Ten had mě nezabil. Byl jsem imunní vůči jeho jedu a vyléčil jsem se, když pominul šok.“ V lehkém vánku zněl jeho hlas měkce. „Zachránila jsi mě.“

Tázavě se k němu otočila.

„V tom lese, tenkrát v zimě,“ vysvětloval šeptem, který ji halil jako plášť. „Kdyby se ta noc nestala, byl bych smrt uvítal, Hermiono. Byl jsem přesvědčen, že na mně nikomu nezáleží. Dokud jsi nepřišla ty.“

„Záleželo nám na tobě,“ objala ho ve snaze ho o tom ujistit.

Tobě na mně záleželo, ostatním ale ne. Vrátil jsem se kvůli tobě. Jenom kvůli tobě.“ Vzal její hlavu do dlaní a donutil ji, aby se na něj podívala. „Tys tam tehdy byla pro mne a teď jsem já tady pro tebe.“ Jejich rty se setkaly v letmém dotyku. „Vezmi si ode mne, co potřebuješ.“

Hermiona zavřela oči pod náporem vroucnosti toho šeptaného pozvání. Jediné, na co dokázala myslet, byla vzpomínka na pocit, který zažila onu noc v lese, když tohoto muže políbila, aby ho utěšila. Můžu to zažít znovu? pomyslela si, ale to už se jejich rty dotýkaly. Můžu to zažít znovu? Přitiskla k němu prudce svoje ústa rozhodnutá to zkusit.

Severusova reakce ji ujistila, že to, co si pamatuje, nejsou jen blednoucí vzpomínky a sny. Nikdy od konce války a od okamžiku, kdy se jejich životy protnuly, nezapomněla Hermiona na dotek těch rtů, na chuť těch úst, na objetí těch paží, které ji svíraly v náručí. A teď to cítila znovu.

Jejich rty se oddělily, ale Hermiona nechala oči zavřené. Byla si naprosto jistá, že se to nestalo, že sní a brzy se probudí do otupělého života. Spočívala hlavou na jeho hrudi, chtěla, aby ji zvedání a klesání dechu ukolébalo do nikdy nekončícího spánku. Ruka jí sklouzla z jeho zad a putovala vzhůru po hrudníku, až se dotkla kůže na jeho krku.

Zjizvené kůže.

Přinutila se otevřít oči a podívat se na to zubaté znamení, které právě mapovala špičkami svých prstů.

„Je to skutečné, Hermiono.“

Ta slova způsobila, že jí po tváři začaly téct slzy. Slíbal jejich vlhkou stopu a skončil něžným polibkem na ústa. Oplatila mu něhu, ale líbala ho mnohem odhodlaněji, protože potřebovala cítit, že je vedle ní.

Další polibek jí vtiskl na čelo. „Vrátil jsem se. Jen a jen pro tebe.“ Ustoupil a pohlédl jí do tváře. Muselo se mu zamlouvat to, co vidí, protože se znovu takovým zvláštně krásným způsobem pousmál.

Už byla téměř tma a s každým krokem, kterým se od ní vzdaloval, ztrácel jeho výraz na ostrosti.

„Nesporná touha po procházce v parku mne sem přivede za týden ve stejnou dobu,“ sdělil jí a s těmito slovy zmizel a zanechal ji stát s pohledem upřeným do skupinky stromů.

Po zádech jí přeběhl mráz a to ji vrátilo zpátky v místě a v čase. Povzdechla si a otřela si z tváře tiše kanoucí slzy. Měla týden na to, aby pochopila, jak si s ní osud pohrál. Objevení Severuse Snapea – Severuse Snapea! – ji přivedlo na myšlenku, že jestli chce odejít, má teď možnost volby, kterou by měla vzít v úvahu.

Hermiona vyrazila směrem k domovu, a i když by si to ještě nepřiznala, už věděla, že do toho parku příští týden půjde.

  

* * * * *

  

Poznámka autorky: Chtěla bych ještě jednou poděkovat Annie Talbot za skvělé návrhy a za betování a dále také Subverse za ujištění, že všechno je konečně perfektní. Děkuji!

Poznámka překladatelky: A já bych chtěla moc a moc poděkovat FerPotter za příběh, který napsala a laskavé svolení, které mi umožnilo s ním pracovat. Je úžasné, jak dokázala mezi řádky knižní předlohy najít souvislosti, které tam JKR neúmyslně umístila. Naštěstí „oko vidí to, co vidět chce“ :-)

Obrázek v úvodu pochází opět z dílny FerPotter. Drobná chybka v češtině mi přišla spíše roztomilá, navíc jsem jí ten text neposílala, takže jde o její vlastní invenci, což mě nesmírně potěšilo. Tak jsem to nechala tak.

Thank you very very much, FerPotter!

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Thank you very very much

(Ivet, 6. 6. 2011 9:22)

Děkuju Tobě i autorce za tenhle úžasný příběh...je to pohlazení po srdíčku :-)

...

(elulinek, 16. 10. 2009 16:09)

je to prostě krása. nádherné. úžasné. je to tak procítěné, ne přeplácané a ne chudé na pcoity. má to podtext a zároveň to mluví jednoznačně. mám rozporuplné pocity, ale v žádném případě nejsou záporné. jen to nedokážu slovy popsat. krásné, krásně napsané, krásně přeložené. už kvůli tomuhle stojí za to umět číst =)

Krásne

(Zuzana, 8. 10. 2009 12:54)

Díky Jacomo, krásny príbeh.

Nádech. Výdech.

(Danae, 24. 8. 2009 17:19)

Dechberoucí příběh a překlad, který mu vdechl život v češtině. Jsi čím dál lepší.

Děkuju

(ClairePotter, 3. 8. 2009 13:22)

Tohle bylo nádherný! Děkuju Ti, Jacomo, že jsi mi svým překladem umožnila, abych si to přečetla. Protože sama bych to v angličtině pravděpodobně nepřelouskala...:-) Děkuju!!